Skip down to main content

Być może przyszłość będzie należała do technokratów, którzy w rządzeniu będą wykorzystywali modele numeryczne i sieci neuronowe